Opdrachten

Samengevat

Tot 1991

Ik ben begonnen in de verzekeringsindustrie en wel bij verzekeraar AMEV (thans ASR Nederland) als actuarieel rekenaar in diverse functies. Daarna kreeg ik de mogelijkheid via het vertrek naar verzekeraar Zwolsche Algemeene (thans Allianz) als manager offerte afdeling leven. Vervolgens ben ik bij Blom & Van der Aa (thans AON) aan de slag gegaan als manager Pensioenbureau en Employee Benefits.

1991 – 2003

Als zelfstandig ondernemer heb ik een intermediair en adviesbureau opgezet met op het laatst zo’n 20 mensen in dienst.

2003 – heden

Na het verkopen van de hiervoor genoemde onderneming ben ik vooral werkzaam geweest als business analist / consultant. Voor diverse opdrachtgevers zoals verzekeraars, pensioenfondsen en ict-dienstverleners heb ik opdrachten uitgevoerd. In aanvang vooral aan de producten kant (business) en later steeds meer tussen business en ict in. Vanaf 2012 is daar ict dienstverlening bijgekomen als logisch vervolg en uitbreiding op de businessanalyse en -consultancy werkzaamheden. Dit heeft geleid tot de mogelijkheid tot het ontwikkelen en aanbieden van content management systemen en tot het ontwikkelen van complete backoffice toepassingen in de cloud.